Διαγωνισμός Καινοτόμων Επιχειρηματικών Ιδεών από το επιμελητήριο Αχαΐας

Δημοσιεύτηκε: Πέμ, 02/17/2022 - 12:44
Intecmed

Το Επιμελητήριο Αχαΐας, διοργανώνει διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση την Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου και ώρα 18:00, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου #INTECMED, στο οποίο είναι ο Επικεφαλής εταίρος.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι να παρουσιαστεί ο Διαγωνισμός Καινοτόμων Επιχειρηματικών Ιδεών από την Δυτική Ελλάδα και την Αχαΐα που θα οδηγήσει 3 επιχειρηματικές ιδέες σε έπαθλα αξίας 60.000€. Η σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του Επιμελητηρίου Αχαΐας και διαρκεί έως 28/2/2022. Κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής εκδήλωσης, θα δοθούν οδηγίες τόσο για την διαδικασία υποβολής αλλά και επιλογής της κάθε επιχειρηματικής ιδέας. Επίσης, θα παρουσιαστεί η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν όσες επίδοξες επιχειρηματικές ιδέες επιλεγούν προκειμένου να oδηγηθούν στην τελική φάση που θα τους δώσει τα επιχειρηματικά βραβεία αλλά και τον τρόπο διαχείρισης αυτών.

Κοινό-στόχος της Πρόσκλησης είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, φοιτητές, ερευνητές,  αλλά και επιχειρήσεις (σύμφωνα με τα οριζόμενα από την Πρόσκληση για Καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες  του Επιμελητηρίου Αχαΐας).

Το Έργο INTECMED-“Incubators for innovation and technological transfer in the Mediterranean” (“Ανάπτυξη θερμοκοιτίδων με επιδίωξη την καινοτομία, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τη σύνδεση της έρευνας με τη βιομηχανία στην περιοχή της Μεσογείου»), αποτελεί συγχρηματοδοτούμενο έργο από το Πρόγραμμα ENI CBC MED 2014-2020.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν μέσω των κάτωθι συνδέσμων να κάνουν:

·  προ-εγγραφή: https://forms.gle/8wZn39jhsGE1WTp18

·  παρακολούθηση της εκδήλωσης: https://us06web.zoom.us/j/81171816452

Περισσότερες Πληροφορίες: Επιμελητήριο Αχαΐας, Ομάδα έργου INTECMED, 2610-241244″.

Intecmed