Δήλωση GDPR

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος σας γνωρίζει την πολιτική της για την χρήση προσωπικών δεδομένων τρίτων / πελατών της

Προσωπικά δεδομένα τρίτων που χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση ενός έργου

Κατά την εκτέλεση ενός έργου ενδέχεται να περιέλθουν στην κατοχή της εταιρείας προσωπικά δεδομένα τρίτων, τα οποία είναι απαραίτητα για την διαδικασία σχεδιασμού / ανακαίνισης ενός επαγγελματικού χώρου ή όποια άλλη εργασία έχει αναλάβει για λογαριασμό ενός πελάτη της.

Όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται στην εταιρεία από τον πελάτη για την εκτέλεση του έργου, δίνονται με τη ρητή συγκατάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων, που είναι ο πελάτης, στην εταιρεία που είναι ο εκτελών την επεξεργασία , καθώς και την άδεια προβολής κειμένων , βίντεο και άλλου υλικού από την μεταξύ τους συνεργασία στον ενημερωτικό ιστοτόπο της εταιρείας www.pde-oip.gr στο μέρος της ιστοσελίδας της που παρουσιάζει το πελατολόγιο της.

Προστιθέντες και Εκτελούντες την επεξεργασία

Κατά την εκτέλεση των εργασιών μας συνεργαζόμαστε συχνά με εξωτερικούς συνεργάτες, οι οποίοι παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες (φωτογράφηση, κειμενογράφηση , διαφημιστικό υλικό κλπ).

Κατά την εκτέλεση του δικού τους έργου, ενδέχεται να χρειαστεί να γίνει από τους τρίτους συνεργάτες επεξεργασία κάποιων από τα προσωπικά δεδομένα που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Οι τρίτοι συνεργάτες που επιλέγονται από την εταιρεία είναι επίσης σύννομοι με τις επιταγές του GDPR και την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. Στις μεταξύ μας συμβάσεις έργου ορίζονται ως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της εταιρείας ή του τελικού πελάτη, και δεσμεύονται από τους ίδιους όρους όπως και η δική μας εταιρία.

Σε κάθε έργο, γνωστοποιούμε γραπτώς στον πελάτη σχετικά με το ποιοι συνεργάτες θα συνεργαστούν στο έργο ώστε να γνωρίζουν την επεξεργασία που θα εκτελέσει ο καθένας σύμφωνα με τα καθήκοντα που ανατέθηκαν.

Προσωπικό και Συνεργάτες της εταιρείας

Όλο το προσωπικό και οι συνεργάτες της εταιρίας λαμβάνουν συνεχιζόμενη επιμόρφωση σχετικά με το νέο κανονιστικό πλαίσιο του GDPR με στόχο τον σεβασμό στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και την χρήση βέλτιστων πρακτικών κατά την καθημερινή άσκηση της εργασίας.

Τα δικαιώματα του υποκειμένου

Ως υποκείμενα προσωπικών δεδομένων έχετε μια σειρά δικαιωμάτων, συγκεκριμένα το δικαίωμα στην πρόσβαση, επεξεργασία, διαγραφή και ανάκληση συγκατάθεσης για επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Σημειώνουμε πως για συγκεκριμένες χρήσεις, υπάρχουν νομικοί περιορισμοί που προκύπτουν από το Αστικό, Φορολογικό, Οικονομικό Δίκαιο κλπ σχετικά με τον υποχρεωτικό χρόνο διατήρησης των δεδομένων (ενδεικτικά, υποχρέωση διατήρησης για 10 έτη για τις συμβάσεις έργου) και δεν επιτρέπεται η διαγραφή τους όσο διαρκεί η νόμιμη υποχρέωση.

Για ζητήματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Yπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κα Περσεφόνη Μαυράκη, με τους παρακάτω τρόπους:

- ταχυδρομικά, προς PRIVACY ADVOCATE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕ, Πατριάρχου Ιωακείμ 7, 106 75, Κολωνάκι Αθήνα,

- μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση email: dpo@pde.gov.gr

- τηλεφωνικά στο 2106451550 & 210 6819236,

Επίσης, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr, τηλ. 210 6475600, fax 210 6475628, email contact@dpa.gr) εάν θεωρείτε πως έχουμε υποπέσει σε κάποια παράβαση.