Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Η πλατφόρμα είναι ανοιχτή για εγγραφή από πολίτες ή φορείς και εταιρείες. Χρησιμοποιήστε τον σύνδεσμο «Εγγραφή/Είσοδος» στο πάνω δεξιά μέρος της ιστοσελίδας. Στην σελίδα που θα εμφανιστεί επιλέξτε το tab «Δημιουργία νέου λογαριασμού» και αφού επιλέξετε «Ιδιώτης» ή «Εταιρεία/Φορέας», συμπληρώστε τα στοιχεία σας.

Ως πολίτης μπορείτε να κάνετε τα παρακάτω:

 • Να δημιουργήσετε ιδέες
 • Να συμμετάσχετε στον σχολιασμό των ιδεών σας
 • Να συμμετάσχετε στον σχολιασμό ιδεών άλλων πολιτών
 • Να συμμετάσχετε στην συζήτηση αιτημάτων για συμβουλές από φορείς η/και εταιρείες.
 • Να δείτε ποιες εταιρείες έχουν δηλώσει ενδιαφέρον για να «υιοθετήσουν» τις ιδέες σας
 • Να αποδεχτείτε το αίτημα «υιοθεσίας» μιας ιδέας σας από κάποιον φορέα ή εταιρεία

Ως φορέας ή εταιρεία μπορείτε να κάνετε τα παρακάτω:

 • Να δημιουργήσετε ένα αίτημα για συμβουλές
 • Να συμμετάσχετε στον σχολιασμό των αιτημάτων για συμβουλές που έχετε δημιουργήσει
 • Να συμμετάσχετε στον σχολιασμό αιτημάτων για συμβουλές άλλων φορέων/εταιρειών
 • Να δηλώσετε ενδιαφέρον προκειμένου να «υιοθετήσετε» μια ιδέα ενός πολίτη

Η ιδέα αποτελεί μια πρόταση για κάποια καινοτόμα λύση που αφορά μία από τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

 • Αγροδιατροφή
 • Ενεργειακές εφαρμογές
 • Μικροηλεκτρονική – προηγμένα υλικά
 • Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών
 • Τουρισμός – πολιτισμός

Μια ιδέα δημιουργείται από έναν πολίτη και εκκινεί μια συζήτηση. Όλοι οι πολίτες αλλά και οι φορείς/εταιρείες μπορούν να συμμετάσχουν στην συζήτηση. Απώτερος σκοπός μιας ιδέας είναι να υιοθετηθεί από κάποιον φορέα/εταιρεία προκειμένου να υποστηριχθεί κατά την πραγμάτωσή της.

Για τον σκοπό αυτό, ένας φορέας/εταιρεία μπορεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον για να υιοθετήσει μια ιδέα. Ο δημιουργός της ιδέας μπορεί να επιλέξει μεταξύ των ενδιαφερόμενων αυτόν με τον  οποίον επιθυμεί να συνεχίσει την συνεργασία προκειμένου η ιδέα να γίνει πραγματικότητα. Στο σημείο αυτό η ιδέα κλειδώνει.

Ο πολίτης-δημιουργός της ιδέας και ο φορέας/εταιρεία που την «υιοθέτησε» καλούνται να επικοινωνήσουν εκτός της πλατφόρμας και να προχωρήσουν με την συνεργασία και εν τέλει την πραγματοποίηση του αντικειμένου που περιγράφεται στην ιδέα. Η παρούσα πλατφόρμα έχει ως σκοπό την παρουσίαση, την συζήτηση και την σύνδεση των ιδεών με ενδιαφερόμενους φορείς.

Έχοντας συνδεθεί ως πολίτης στην πλατφόρμα πατήστε στο link «Ιδέες» στο κεντρικό μενού. Θα οδηγηθείτε στην σελίδα με τις τρέχουσες ενεργές ιδέες της πλατφόρμας. Στο πάνω δεξιά μέρος της σελίδας θα βρείτε το κουμπί «Δημιουργία Νέας Ιδέας».

Θα οδηγηθείτε στην σελίδα δημιουργίας ιδέας όπου μπορείτε να εισάγετε τις πληροφορίες που αφορούν την ιδέα:

 • Τίτλος ιδέας
 • Τομέας
 • Περιγραφή
 • Υπάρχουσες παρόμοιες ιδέες: Μπορείτε να αναζητήσετε και να επιλέξετε παρόμοιες ιδέες που προϋπάρχουν στην πλατφόρμα
 • Προβλήματα – δυσκολίες

Αφού αποθηκεύσετε την ιδέα σας θα πρέπει να ελεγχθεί και να δημοσιοποιηθεί από κάποιον διαχειριστή της πλατφόρμας. Αυτό γίνεται προκειμένου να φιλτραριστεί πιθανό κακόβουλο ή μη συναφές περιεχόμενο.

«Υιοθεσία» μιας ιδέας είναι το ενδιαφέρον και η δέσμευση ενός φορέα ή μιας εταιρείας να επενδύσει προκειμένου η ιδέα να υλοποιηθεί και να γίνει πραγματικότητα. Η πλατφόρμα καινοτομίας υποστηρίζει την διαδικασία της καινοτομίας μέχρι το στάδιο που μια ιδέα θα «υιοθετηθεί» από κάποιον φορέα ή εταιρεία. Μόλις η ιδέα «υιοθετηθεί» η συζήτηση, όπως επίσης και περαιτέρω εκδηλώσεις ενδιαφέροντος «κλειδώνουν».

Το αίτημα συμβουλών είναι η έναρξη συζήτησης γύρω από κάποιο θέμα που αφορά μια από τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

 • Αγροδιατροφή
 • Ενεργειακές εφαρμογές
 • Μικροηλεκτρονική – προηγμένα υλικά
 • Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών
 • Τουρισμός – πολιτισμός

Μπορεί να έχει ημερομηνία λήξης και για όσο διαρκεί επιτρέπει την ελεύθερη συζήτηση μεταξύ πολιτών και φορέων/εταιρειών.

Μόνο οι φορείς/εταιρείες μπορούν να δημιουργήσουν αιτήματα συμβουλών.

Έχοντας συνδεθεί ως φορέας/εταιρεία στην πλατφόρμα πατήστε στο link «Αιτήματα Συμβουλών» στο κεντρικό μενού. Θα οδηγηθείτε στην σελίδα με τα τρέχοντα ενεργά αιτήματα συμβουλών της πλατφόρμας. Στο πάνω δεξιά μέρος της σελίδας θα βρείτε το κουμπί «Νέο Αίτημα για Συμβουλές».

Θα οδηγηθείτε στην σελίδα δημιουργίας αιτήματος συμβουλών όπου μπορείτε να εισάγετε τις πληροφορίες που αφορούν το αίτημα:

 • Τίτλος
 • Τομέας
 • Περιγραφή
 • Θέματα προς συζήτηση
 • Ημερομηνία λήξης: Η ημερομηνία και ώρα κατά την οποία το αίτημα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα από την πλατφόρμα

Αφού αποθηκεύσετε το αίτημα συμβουλών σας θα πρέπει να ελεγχθεί και να δημοσιοποιηθεί από κάποιον διαχειριστή της πλατφόρμας. Αυτό γίνεται προκειμένου να φιλτραριστεί πιθανό κακόβουλο ή μη συναφές περιεχόμενο.