Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ''Προμήθεια ειδών υγιεινής" για τις ανάγκες των παραρτημάτων του ΚΚΠΠΔΕ,συνολικού Π/Υ έως του ποσού των23.671,60€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

Submitted: Thu, 11/04/2021 - 16:23