Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Σχετικά με την Πλατφόρμα Καινοτομίας

Στο σημερινό διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον, η έννοια της καινοτομίας έχει συσχετιστεί με αυτές της ανάπτυξης και της επιχειρηματικότητας. Σε αντίθεση με το κλασσικό μοντέλο «κλειστής καινοτομίας», όπου τα διάφορα στάδια της καινοτομίας (από τη σύλληψη μιας ιδέας μέχρι την εξυπηρέτηση μετά την πώληση) εκτελούνται αποκλειστικά μέσα στο πλαίσιο της επιχείρησης, το μοντέλο Ανοιχτής Καινοτομίας (Open Innovation) βασίζεται στη λογική ότι καινοτομία παράγεται μέσω της αλληλεπίδρασης του εσωτερικού με το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης ή του φορέα. Ανιχνεύοντας τις έννοιες και τα διάφορα παραδείγματα λειτουργικών τέτοιων μοντέλων Ανοικτής Καινοτομίας, γίνεται προφανής η αξία που μπορεί να έχει η Ανοιχτή Καινοτομία και τα διάφορα μοντέλα συνεργατικής έρευνας σε μία πληθώρα διαφορετικών κλάδων και αντικειμένων. Έτσι το ανοιχτό μοντέλο φαίνεται να έχει την δυνατότητα αλλαγής του τρόπου με τον οποίο προσεγγίζεται τόσο η Έρευνα και Ανάπτυξη όσο και άλλα πολύπλοκα προβλήματα (wicked problems) που απαιτούν τη συνεργασία φορέων και οργανισμών.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ανέπτυξαν μια Πλατφόρμα Ανοιχτής Καινοτομίας (Open Innovation Platform) εστιασμένη στην ελληνική πραγματικότητα. Με την ενέργειά τους αυτή έχουν ως στόχο τη συνεργασία με άλλους Δημόσιους Φορείς, με ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα της ΠΔΕ, με εταιρίες που βρίσκονται και λειτουργούν στην ΠΔΕ και κυρίως με πολίτες που μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό το εγχείρημα. Η δημιουργία μιας τέτοιας διαδικτυακής Πλατφόρμας (https://www.pde-oip.gr/) από την ΠΔΕ έχει ως σκοπό την ανάδειξη και υποστήριξη καινοτόμων ιδεών σε επιλεγμένους τομείς πολιτικής, προκειμένου να ενισχυθεί η δημιουργικότητα και να τονωθεί η περιφερειακή ανάπτυξη. Επιπλέον, έχει ως στόχο να παρέχει την δυνατότητα εκτεταμένης δικτύωσης και συν-δημιουργικής συνεργασίας μεταξύ όλων των φορέων της κοινωνίας, πέρα από τους οργανισμούς και πέρα από τα τυπικά σχήματα συνεργασίας, διασυνδέοντας τους απλούς πολίτες με τις εταιρείες / οργανισμούς, έτσι ώστε μέσα από τη πλατφόρμα αυτή οι εταιρείες / οργανισμοί να μοιράζονται πληροφορίες, αντί να βασίζονται αποκλειστικά στους δικούς τους εργαζομένους, γνώσεις και έρευνες. Παράλληλα η πλατφόρμα προσφέρει ένα ανοικτό βήμα ανάδειξης καινοτόμων ιδεών και ανεύρεσης συνεργασιών για κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη και φορέα.

Η πλατφόρμα ανοικτής καινοτομίας αποτελεί μέρος μιας συνολικής προσέγγισης από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την προώθηση της καινοτομίας στα διοικητικά της όρια, με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες ανάπτυξης καινοτομίας σε όλη την αλυσίδα αξίας, από την παραγωγή της πρώτης ύλης, στην παραγωγή των προϊόντων/υπηρεσιών, την προώθησή τους, καθώς και των σχετικών υπηρεσιών υποστήριξης. Απώτερος στόχος της όλης διαδικασίας είναι να καλύψει οριζόντια τη συνολική διαδικασία ανάπτυξης καινοτομίας, από τον σχηματισμό ιδεών, στην έρευνα και ανάπτυξη, την είσοδο στην αγορά, την εμπορευματοποίηση, και τη διαχείριση της πνευματικής ιδιοκτησίας. Η πλατφόρμα φιλοδοξεί να αποτελέσει μια συν-δημιουργική εφαρμογή με εξαιρετική ικανότητα καινοτομίας ώστε να περιλαμβάνει την διασύνδεση των ρόλων των πολιτών εντός μιας κοινότητας (π.χ. εργαζόμενοι, οικογενειάρχες, καταναλωτές, πολίτες), την συνέργεια και ωριμότητα πολλαπλών επιστημονικών κλάδων, καθώς και ανοιχτά περιβάλλοντα για την καινοτομία (όπως για παράδειγμα τα λεγόμενα "ανοικτά εργαστήρια" - Living Labs). Στα πλαίσια αυτά, δίνεται προτεραιότητα ώστε όλοι οι χρήστες έχοντας διαφορετικές γνώσεις, δεξιότητες, εμπειρίες, ρόλους, απόψεις και ανάγκες να μπορούν να συμβάλουν θετικά στην ανάδειξη της καινοτομίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Οι εμπειρίες των περιφερειών που έχουν επιτύχει στον τομέα αυτό δείχνουν ότι οι πιο αποτελεσματικοί μηχανισμοί περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την αμεσότητα και την ώσμωση μεταξύ όλων των παραγόντων ανάπτυξης της καινοτομίας. Η χρήση της Πλατφόρμας Ανοιχτής Καινοτομίας και η ενίσχυσή της με νέες ιδέες και τεχνογνωσία οι οποίες λαμβάνονται από κάθε είδους εξωτερικές πηγές μόνο οφέλη μπορεί να επιφέρει στην τοπική οικονομία ελαχιστοποιώντας τα κόστη έρευνας και ανάπτυξης, προβάλλοντας ταυτόχρονα την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία της περιοχής μας.

Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετέχει ενεργά με τις ιδέες του ή τα σχόλιά του σε υφιστάμενες ιδέες μέσω της εγγραφής στην Πλατφόρμα Ανοικτής Καινοτομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ώστε η ΠΔΕ να αποκτήσει ένα σύγχρονο εργαλείο ανάπτυξης, υποστήριξης και προβολής της επιχειρηματικής καινοτομίας στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον που διαμορφώνεται.